Dowiedz się dlaczego wystartowaliśmy program Startup Radom, sprawdź czy inicjatywa jest dla Ciebie i o co chodzi ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu oraz jak realizować cele SDG już na początkowych etapach rozwoju zawodowego

Startup Radom to nasza wspólna inwestycja w przyszłość.

Jako Fundacja od lat angażujemy się w działania odpowiedzialne społecznie i zachęcamy doświadczonych przedsiębiorców i ekspertów do angażowania się w działania na rzecz młodych.

Od kilku lat organizujemy też programy i aktywności mające na celu zachęcanie startupów i młodych osób do tworzenia i angażowania się w projekty, mające na celu rozwiązywanie wyzwań społecznych i zmienianie świata na lepsze. Są to różnego rodzaju projekty, od bardzo zaawansowanych, technologicznych jak alternatywne źródła ciepła, po roślinne zamienniki mięsa czy proste w stworzeniu ale ważne projekty jak dawanie drugiego życia produktom czy edukowanie społeczeństwa.  

 

Jeśli ta idea jest Ci bliska, koniecznie dołącz do programu Startup Radom!.

Dlaczego: Społeczna odpowiedzialność to nie tylko trend. To nasza przyszłość i konieczność. Warto już dziś pomyśleć jak można przyczynić się do tworzenia lepszej przyszłości. Z nami masz okazję zweryfikować te pomysły, znaleźć grupę osób, które pomogą Ci zrealizować działania a nawet… pozyskać środki finansowe na rozwój projektu :)

Sustainable Development Goals (SDG) to zbiór 17 globalnych celów zrównoważonego rozwoju, przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. Wszystkie cele SDG są ważne, ale niektóre z nich zyskały w ostatnich latach więcej uwagi i popularności ze względu na różne czynniki, takie jak zwiększająca się świadomość, pilność i globalne trendy.

Studenci i doktoranci stanowią ważną grupę w społeczeństwie i mają duży wpływ na jego kształtowanie. Dlatego ważne jest, aby podejmowali działania, które przyczynią się do poprawy warunków życia i rozwoju społeczności. Z drugie strony, biorąc udział w programie, mogą budować swoje umiejętności,  takie jak kreatywność, przywództwo, rozwiązywanie problemów, a także umiejętności miękkie, takie jak komunikacja i współpraca z innymi ludźmi.

Główne 3 korzyści jakie płyną z angażowania się w tego rodzaju działania:  

  1. Rozwój osobisty: Podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie pozwala na rozwój osobisty, polegający na zdobywaniu doświadczeń, nawiązywaniu relacji z ludźmi z różnych środowisk, a także poznawaniu różnych punktów widzenia.
  1. Wyróżnienie się na rynku pracy: Pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników, którzy angażują się w działania społeczne, ponieważ oznacza to, że są oni bardziej świadomi społecznie i mają większą motywację do pracy dla dobra innych.
  1. Działania na rzecz środowiska: Działania odpowiedzialne społecznie, w tym te związane z ochroną środowiska, są szczególnie ważne w obecnych czasach, kiedy zmiany klimatu stają się coraz poważniejszym problemem dla całego świata. Młode pokolenie ma szansę przyczynić się do ochrony środowiska i promowania zrównoważonego stylu życia.

Masz pomysł na tego typu projekt lub chcesz zaangażować się z jedno z wyzwań naszych partnerów biznesowych? Wypełnij formularz i zgłoś się do  Startup Radom!.