Konferencja prasowa

15 marca odbyła się konferencja prasowa, inaugurująca nowy, regionalny program, powstały z inicjatywy Wojewdztwa Mazowieckiego. Startup Radom łączy środowisko akademickie z biznesem, aktywnizujący postawy przedsiębiorcze w regionie

Na zdjęciu od lewej: Łukasz Białczak, prezes Izby Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej, Adrian Migoń, prezes fundacji „Inkubator Technologiczny”, wicemarszałek województwa Rafał Rajkowski oraz Małgorzata Białczak i Dawid Ruszczyk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Projekt „Startup Radom. Inkubacja akademicka” ma umożliwić studentom, doktorantom oraz młodym przedsiębiorcom rozwijanie swoich pomysłów na biznes oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności biznesowych.

Projekt zostanie zrealizowany w Radomiu dzięki dotacji województwa mazowieckiego w wysokości niemal 400 tysięcy złotych.

Nie ma chyba działania, które byłoby bardziej opłacalne dla samorządu województwa mazowieckiego niż inwestowanie w rozwój tych młodych ludzi. Liczę na to, że ta forma wspierania ludzi się przyjmie i będziemy mogli takie projekty rozwijać w przyszłości. Chciałbym, aby nasza młodzież – przyszłość naszego regionu, zostawała w Radomiu, co więcej – miała realne perspektywy rozwoju

– powiedział podczas konferencji prasowej wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski.

Wsparciem objętych zostanie co najmniej 21 zrekrutowanych do programu uczestników. Rekrutacja do programu zacznie się już maju. Uczestnicy wezmą udział w preinkubacji i zostaną podzieleni na zespoły projektowe. Następnie każdy z zespołów weźmie udział w serii warsztatów, szkoleń i mentoringu indywidualnego z ekspertami zgodnie z metodologią Lean Startup i Design Thinking. Uczestnicy inkubacji będą pracowali nad wybranymi wyzwaniami biznesowymi i w ramach programu przygotują MVP (minimum viable product), czyli produkt lub usługę minimalnie przygotowaną do wprowadzenia na rynek. Finaliści programu wezmą udział w wydarzeniu finałowym - Demo Day, podczas którego zaprezentują swoje pomysły biznesowe lokalnym instytucjom otoczenia biznesu, partnerom biznesowym programu, a dwa najlepsze projekty otrzymają 2 nagrody finansowe w wysokości 10 000 złotych.